Varför hyra ut via Bostad Direkt?

Hyr ut till Bostad Direkt

Varför är det så viktigt med företagsboenden?
Det råder idag brist på både bostäder och arbetskraft i stora delar av Sverige.

En dåligt fungerande bostadsmarknad i framför allt storstadsregionerna medför stora svårigheter för svenska företag att attrahera rätt specialistkompetenser, vilket hämmar Sveriges tillväxt och företags möjligheter att utvecklas.

Bostad Direkt är med sina flexibla företagsboenden därmed en viktig partner till expansiva bolag i behov av att rekrytera såväl utländsk som rörlig inhemsk arbetskraft.

Tillväxten inom flexibla företagsboenden vittnar om att efterfrågan på våra tjänster är hög, vilket också flertalet stora och globala bolag aktivt debatterat för. Som bransch fyller vi en viktig samhällsfunktion.

Kort om Bostad Direkt
Bostad Direkt är en ledande aktör inom flexibla företagsboenden och hyr varje år ut över 600 företagslägenheter. Som en av de äldsta aktörerna i branschen har vi sedan starten för nästan 30 år sedan erhållit en gedigen kunskap om hyresmarknaden och de juridiska frågor som berör uthyrning. Bostad Direkt har idag ett flertal samarbeten med fastighetsägare och fastighetsförvaltare som alla bygger på långsiktighet och ömsesidigt förtroende.

Vi står för trygg och enkel uthyrning för dig som fastighetsägare

  • Bostad Direkt är en långsiktig hyresgäst och partner.
  • Bostad Direkt säkerställer seriösa företagskunder genom ett brett kontaktnät och långsiktiga samarbeten.
  • Enbart namngivna personer knutna till bolagen får bruka respektive bostad.
  • Bostad Direkt hyr INTE ut som korttidsboende utan försöker alltid spegla längden i de hyresavtal som tecknas med fastighetsägaren. På så vis undviks stor omsättning av hyresgäster.
  • Bostad Direkt upprättar avstående från besittningsskydd med alla hyresgäster.
  • Bostad Direkt hanterar eventuella störningar i lägenheterna utan dröjsmål.
  • Bostad Direkt är en säker hyresbetalare.

Trygghet och enkelhet för alla parter är vårt främsta fokus
Maila oss på foretag@bostaddirekt.com för mer information.

Vi har förmedlat mer än 25 000 bostäder

Se till att din bostad inte står tom och kostar pengar. Det är kostnadsfritt att annonsera ut en eller flera bostäder för uthyrning på vår webbplats.

Du bestämmer var, när och hur

Tjänsten är till för att hjälpa dig och det är du som bestämmer. Du hyr ut till företag och sätter själv ditt eget pris på den månadshyra som du vill ha.

Säkra betalningar

När hyresperioden startar ser vi till att du varje månad får hyran inbetald till ditt konto i rätt tid. Alla in- och utbetalningar går via oss på Bostad Direkt, så att det blir trygga hyresperioder för både bostadssökande och hyresvärdar på ett enkelt sätt.