Om oss

Vi på Bostad Direkt har lång erfarenhet av bostadsuthyrning. Vi är experter på att hyra ut bostäder till företag på ett tryggt och effektivt sätt.

Vi är specialister på uthyrning och Sveriges ledande agent av bostäder. Sedan starten för snart 30 år sedan har vi erhållit en gedigen kunskap om hyresmarknaden samt om de juridiska frågor som berör uthyrning och bostadsförmedling. Att anlita Bostad Direkt är en trygghet för alla parter. Via vår stora hyresmarknad kan du snabbt och enkelt hitta en ny bostad eller hyra ut din egen bostad.

Vi är ett företag med bred och djup kompetens i området bostäder samt gedigen lokalkännedom i framförallt Stockholm. Vi arbetar med att hjälpa våra kunder via telefon och mail. Vår kundtjänst är öppen för support och rådgivning under kontorstid. Vårt kontor är även öppet för besök.

Välkommen!

Hållbarhet

Ett hållbart samhälle är viktigt för oss på Bostad Direkt.

Vi nyttjar befintliga bostäder i vår verksamhet istället för att bygga nya. Detta är ett led i hur vi hjälper företag att växa. En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vår vision och affärsidé

Vår affärsidé är att på ett tryggt och effektivt sätt hyra ut bostäder till företag.

Genom våra unika bostadslösningar tillför vi människor ökad livskvalitet. Vårt dagliga arbete leder till ökad samhällsnytta för en mängd olika kategorier medmänniskor. Vi strävar ständigt efter att nå vår vision där Bostad Direkt är: "Ett hem i livets alla skeden!"

Vår kultur

Vår kultur kännetecknas av att vi strävar efter vår vision, att vi når våra mål och att vi lever med våra värderingar både internt och tillsammans med våra kunder.

Våra värderingar

På Bostad Direkt anstränger vi oss alla för att hela tiden tänka, känna och agera våra värderingar;

Laganda, Energi, Värme och Effektivitet (LEVE).

Dessa värdeord ska genomsyra hela vår verksamhet, vi säger att vi "lever LEVE"!

Laganda
Vi arbetar som ett team och hjälper varandra att nå gemensamma och individuella mål.

Energi
Vi är engagerade i vår verksamhet och har kul på jobbet. Vi tänker och agerar proaktivt.

Värme
Vi ger alla kunder och medarbetare ett varmt och positivt bemötande.

Effektivitet
Vi har ett enkelt och obyråkratiskt arbetssätt och ger snabb service till såväl kunder som medarbetare.

Vår ägare är Tisenhult-gruppen. Det är ett familjeföretag som driver och utvecklar företag med ledande positioner inom unika nischer.